فراخوان عکاس و خبرنگار افتخاری
وبسایت نکس وان موزیک، همزمان با رونمایی از پوسته جدید، امکاناتی همچون بخش کنسرت ها را نیز اضافه و فعال کرده است. ما قصد داریم حداکثر برنامه های فرهنگی و هنری سرتاسر کشور را تحت پوشش خبری خود قرار دهیم. از این رو با افتخار اعلام میداریم که در صورت تمایل و به صورت افتخاری از تمامی عکاسان و خبرنگاران محترم در سراسر کشور ، دعوت به عمل می آوریم تا در این بخش مهم و بزرگ در کنار ما باشند و ما را یاری کنند.
* نکات مهم درباره خبرنگاران :
1 - داشتن سابقه خبرنگاری مناسب و همچنین تجربه کاری مرتبط
2 - مسئولیت پذیر و متعهد، به دلیل بازه زمانی مختلف کنسرت ها و دیگر برنامه ها
3 - توانایی به تحریر درآوردن جزییات تمام اتفاقات کنسرت و دیگر برنامه ها
4 - مجهز به امکانات مربوط به خبرنگاری و ارسال به موقع و سریع گزارش های تهیه شده
5 - همکاری به صورت افتخاری بوده و شامل هیچگونه دستمزدی نخواهد بود (در آینده شرایط تغییر خواهد کرد).
* نکات مهم درباره عکاسان :
1 - داشتن سابقه عکاسی مناسب و همچنین تجربه کاری مرتبط
2 - مسئولیت پذیر و متعهد، به دلیل بازه زمانی مختلف کنسرت ها و دیگر برنامه ها
3 - توانایی عکاسی از تمام جزییات کنسرت و دیگر برنامه ها
4 - مجهز به امکانات مربوط به عکاسی مناسب و ارسال به موقع و سریع تصاویر تهیه شده
5 - همکاری به صورت افتخاری بوده و شامل هیچگونه دستمزدی نخواهد بود (در آینده شرایط تغییر خواهد کرد).