شرایط پخش آثار شما از رسانه نکس وان موزیک
» فقط آهنگ های مجاز و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران بر روی سایت قرار می گیرد .
» آهنگ شما باید دارای یک کاور مناسب باشد ( به هیچ عنوان روی کاور نباید تصویری از خانم باشد ) .
» آهنگ های سیاسی روی سایت قرار نمی گیرد .
» آهنگ های که در متن ترانه آن از کلمات رکیک استفاده شده باشد روی سایت قرار نمی گیرد .
» سایز کاور شما باید 500 پیکسل و یا بزرگتر از 500 پیکسل باشد و کاور باید به شکل مربع باشد .
» از افزودن آثار خوانندگان زن معذوریت داریم .
تایید و پروسه ارسال آثار
در صورتی که آثار شما طبق قوانین سایت می باشد هزینه پخش آثار را واریز کنید و اطلاعات پرداختی را ( عکس از فیش پرداختی یا شماره پیگیری به همراه شماره کارت ) ، کاور و فایل موزیک را به ایمیل زیر ارسال کنید .
آدرس ایمیل سایت : info.nex1music@gmail.com
شماره تماس : 09214248620
شماره حساب ها
شماره کارت : 7906-3672-3379-6104
شماره حساب : 3406174371
نام صاحب حساب : میر ابراهیم موسوی سیدلر - Mir Ebrahim Mousavi Seied Lar
هزینه پخش تک آهنگ
عنوان پلن ها
توضیحات پلن ها
هزینه پلن ها
تک آهنگ
پست معمولی سایت
50,000 تومان
تک آهنگ
پست معمولی اپلیکیشن
40,000 تومان
پست ویژه سایت
پست ویژه در سایت - هفتگی - نمونه تصویر پلن
هدیه : پست معمولی سایت
150,000 تومان
پست ویژه اپلیکیشن
پست ویژه در اپلیکیشن - نمونه تصویر پلن
هدیه : پست معمولی اپلیکیشن
150,000 تومان
هزینه پخش آلبوم
عنوان پلن ها
توضیحات پلن ها
هزینه پلن ها
آلبوم
پست معمولی سایت ( تا 10 تراک )
100,000 تومان
آلبوم
پست معمولی اپلیکیشن ( تا 10 تراک )
100,000 تومان
پست ویژه سایت
پست ویژه در سایت ( تا 10 تراک ) - هفتگی - نمونه تصویر پلن
هدیه : پست معمولی سایت
200,000 تومان
پست ویژه اپلیکیشن
پست ویژه در اپلیکیشن ( تا 10 تراک ) - نمونه تصویر پلن
هدیه : پست معمولی اپلیکیشن
200,000 تومان
هزینه پخش موزیک ویدئو
عنوان پلن ها
توضیحات پلن ها
هزینه پلن ها
موزیک ویدئو
پست معمولی سایت
80,000 تومان
موزیک ویدئو
پست معمولی اپلیکیشن
80,000 تومان
پست ویژه سایت
پست ویژه در سایت - هفتگی - نمونه تصویر پلن
هدیه : پست معمولی سایت
180,000 تومان
پست ویژه اپلیکیشن
پست ویژه در اپلیکیشن - نمونه تصویر پلن
هدیه : پست معمولی اپلیکیشن
180,000 تومان
تبلیغات بیشتر آثار شما در نکس وان موزیک
عنوان پلن ها
توضیحات پلن ها
هزینه پلن ها
نوتیفیکیشن اپلیکیشن
ارسال نوتیفیکیشن اپلیکیشن اندروید - یک بار - نمونه تصویر پلن
توضیحات اضافی : کار شما باید از نظر کیفیت تایید و در پست ویژه اپلیکیشن قرار گرفته باشد
150,000 تومان
پاپ آپ اپلیکیشن
نمایش پاپ آپ اپلیکیشن اندروید - هر یک روز - نمونه تصویر پلن
توضیحات اضافی : کار شما باید از نظر کیفیت تایید و در پست ویژه اپلیکیشن قرار گرفته باشد
150,000 تومان
پست تلگرام
اشتراک گذاری کاور و لینک دانلود کیفیت های مختلف و پیوست یکی از کیفیت ها در کانال - لینک کانال ما
50,000 تومان
پست اینستاگرام
اشتراک گذاری ویدئو 30 ثانیه ای از آهنگ در اینستاگرام - تصویر ویدئو کاور شما خواهد بود - لینک صفحه ما
توضیحات اضافی : کیفیت کار شما برای پخش باید توسط مدیران تایید شود
40,000 تومان
پلن های ترکیبی نکس وان موزیک - تک آهنگ
عنوان پلن ها
توضیحات پلن ها
هزینه پلن ها
تک آهنگ
پست معمولی سایت + پست معمولی اپلیکیشن
80,000 تومان
تک آهنگ
پست معمولی سایت + پست تلگرام
90,000 تومان
تک آهنگ
پست معمولی سایت + پست معمولی اپلیکیشن + پست تلگرام
120,000 تومان
تک آهنگ
پست معمولی سایت + پست معمولی اپلیکیشن + پست تلگرام + پست اینستاگرام
150,000 تومان
تک آهنگ
پست ویژه سایت + پست تلگرام
هدیه : پست معمولی سایت
180,000 تومان
تک آهنگ
پست ویژه سایت + پست تلگرام + پست اینستاگرام
هدیه : پست معمولی سایت
200,000 تومان
تک آهنگ
پست ویژه اپلیکیشن + پست تلگرام
هدیه : پست معمولی اپلیکیشن
180,000 تومان
تک آهنگ
پست ویژه اپلیکیشن + پست تلگرام + پست اینستاگرام
هدیه : پست معمولی اپلیکیشن
200,000 تومان
تک آهنگ
پست ویژه سایت + پست ویژه اپلیکیشن + پست تلگرام
هدیه : پست معمولی سایت + پست معمولی اپلیکیشن
300,000 تومان
پلن های ترکیبی نکس وان موزیک - آلبوم
عنوان پلن ها
توضیحات پلن ها
هزینه پلن ها
آلبوم
پست معمولی سایت + پست معمولی اپلیکیشن
180,000 تومان
آلبوم
پست معمولی سایت + پست تلگرام
140,000 تومان
آلبوم
پست معمولی سایت + پست معمولی اپلیکیشن + پست تلگرام
220,000 تومان
آلبوم
پست معمولی سایت + پست معمولی اپلیکیشن + پست تلگرام + پست اینستاگرام
250,000 تومان
آلبوم
پست ویژه سایت + پست تلگرام
هدیه : پست معمولی سایت
230,000 تومان
آلبوم
پست ویژه سایت + پست تلگرام + پست اینستاگرام
هدیه : پست معمولی سایت
260,000 تومان
آلبوم
پست ویژه اپلیکیشن + پست تلگرام
هدیه : پست معمولی اپلیکیشن
230,000 تومان
آلبوم
پست ویژه اپلیکیشن + پست تلگرام + پست اینستاگرام
هدیه : پست معمولی اپلیکیشن
260,000 تومان
آلبوم
پست ویژه سایت + پست ویژه اپلیکیشن + پست تلگرام
هدیه : پست معمولی سایت + پست معمولی اپلیکیشن
400,000 تومان
پلن های ترکیبی نکس وان موزیک - موزیک ویدئو
عنوان پلن ها
توضیحات پلن ها
هزینه پلن ها
موزیک ویدئو
پست معمولی سایت + پست معمولی اپلیکیشن
150,000 تومان
موزیک ویدئو
پست معمولی سایت + پست تلگرام
120,000 تومان
موزیک ویدئو
پست معمولی سایت + پست معمولی اپلیکیشن + پست تلگرام
180,000 تومان
موزیک ویدئو
پست معمولی سایت + پست معمولی اپلیکیشن + پست تلگرام + پست اینستاگرام
200,000 تومان
موزیک ویدئو
پست ویژه سایت + پست تلگرام
هدیه : پست معمولی سایت
200,000 تومان
موزیک ویدئو
پست ویژه سایت + پست تلگرام + پست اینستاگرام
هدیه : پست معمولی سایت
220,000 تومان
موزیک ویدئو
پست ویژه اپلیکیشن + پست تلگرام
هدیه : پست معمولی اپلیکیشن
200,000 تومان
موزیک ویدئو
پست ویژه اپلیکیشن + پست تلگرام + پست اینستاگرام
هدیه : پست معمولی اپلیکیشن
220,000 تومان
موزیک ویدئو
پست ویژه سایت + پست ویژه اپلیکیشن + پست تلگرام
هدیه : پست معمولی سایت + پست معمولی اپلیکیشن
350,000 تومان